rulonnye shtory otkrytogo tipa, sistema — Usilennaja (D-32)