rulonnye shtory otkrytogo tipa, sistema — Standart (D-25)